Professional building physics software for windows, facades and glass

WINISO®

WINISO®
Uf, Ψ, Tepelné mosty, Izotermy, fRsi

WINSLT®
Ug, g, gtot, Označení CE

WINTHS

WINTHS
Tepelný stres

GG

GLASGLOBAL® 18008
Statika skla podle DIN 18008

GLASGLOBAL® 16612
Statika skla podle EN 16612

ASTM

GLASGLOBAL® ASTM
Statika skla podle E1300-16

SCHWEIZ

GLASGLOBAL® Schweiz
Statika skla podle SIA 2057

AGSB

GLASGLOBAL® AGSB
Statika skla podle ÖNORM B 3716

Haken_Grün Certifikováno nezávislými zkušebními ústavy
Haken_Grün Globální přítomnost
Haken_Grün The results of our software are internationally recognized
Haken_Grün Mimořádně uživatelsky přívětivý provoz
Haken_Grün Speciální verze pro výrobce
Haken_Grün Kompetence v mnoha oborech, např. Truhlářské práce, okna, sklo, fasády, kovové konstrukce a mnoho dalšího.
Haken_Grün Na rozdíl od mnoha jiných produktů specifických pro daný trh nabízí náš software řešení napříč trhy
Haken_Grün Největší kompetence na trhu, podporované našimi partnery pro spolupráci:
Bundesverband Flachglas
Metall und Mehr
VFF (Verband Fenster+Fassade)
Bauwerk
Haken_Grün Spolehlivý partner pro dlouhodobou spokojenost zákazníků
Haken_Grün Individuální rozšíření řešení podle zvláštních požadavků zákazníka zajišťují aplikace šité na míru
Haken_Grün Obchodovatelná řešení ještě před přijetím příslušných zákonů a standardů spolu s trvalou aktualizací – naše řešení jsou vždy aktuální.

Navštivte nás také na:
YouTube

WINISO®


Uf, Ψ, tepelné mosty, izotermy, fRsi
Výpočet tepelných toků, tepelných mostů, izoterm, Hodnoty Uf a Ψ podle EN ISO 10077-2 a Hodnoty Ufr, Ueg a Ucg podle ISO 15099 a NFRC. Vysoce automatizovaná geometrická příprava dat CAD a automatické vytváření sítí FEM.

Klíčová slova

WINSLT®


Ug, g, gtot, Označení CE
Výpočet fotometrických, solárních a tepelných charakteristik zasklení v kombinaci s ochranou před sluncem. Prohlášení o vlastnostech a označení CE pro každé zasklení.

Klíčová slova

GLASGLOBAL® 18008


Statika skla podle DIN 18008
Profesionální software pro statické výpočty GLASGLOBAL® 18008 podle DIN 18008 obsahuje všechny potřebné výpočty a předpoklady zatížení. GLASGLOBAL® 18008 lze použít ke statickému dimenzování skla podle normy DIN 18008. Při výpočtu se kontrolují všechna zatížení, která je třeba zohlednit, jako je sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimaticky podmíněné kolísání tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyb se porovnávají s přípustnými hodnotami a zobrazují se na přehledném výtisku výsledků.

Klíčová slova

GLASGLOBAL® 16612


Statika skla podle EN 16612
Profesionální statický software podle normy EN16612 obsahuje všechny potřebné výpočty a zatížení. S programem GLASGLOBAL®16612 lze staticky dimenzovat skla podle normy EN16612. Při výpočtu se testují všechna uvažovaná zatížení, jako je sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimatické výkyvy tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyb se porovnají s povolenými hodnotami a zobrazí se v přehledném výsledkovém vyjádření.

GLASGLOBAL® ASTM


Statika skla podle E1300-16
Profesionální software pro statické výpočty GLASGLOBAL® ASTM podle americké normy obsahuje všechny potřebné výpočty a předpoklady zatížení. Pomocí programu GLASGLOBAL® ASTM lze staticky dimenzovat skla podle normy E1300-16. Při výpočtu se kontrolují všechna zatížení, která je třeba zohlednit, jako je sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimaticky vyvolané změny tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyby se porovnají s přípustnými hodnotami a zobrazí se na přehledném výtisku výsledků.

GLASGLOBAL® Schweiz


Statika skla podle SIA 2057
Profesionální software pro statické výpočty GLASGLOBAL® Schweiz podle SIA 2057 obsahuje všechny potřebné výpočty a předpoklady zatížení. Pomocí GLASGLOBAL® Schweiz lze staticky posoudit sklo podle SIA 2057. Při výpočtu se kontrolují všechna uvažovaná zatížení, jako je sníh, vítr, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimatické výkyvy tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyby se porovnají s přípustnými hodnotami a zobrazí se na přehledném tiskovém výstupu s výsledky.

GLASGLOBAL® AGSB


Statika skla podle ÖNORM B 3716
Profesionální statický software AGSB podle ÖNORM B 3716 obsahuje všechny potřebné výpočty a předpoklady zatížení. Pomocí AGSB lze staticky dimenzovat skla podle ÖNORM B 3716. Při výpočtu se kontrolují všechna zatížení, která je třeba zohlednit, jako je sníh, vlastní tíha, dopravní zatížení nebo klimatické výkyvy tlaku vzduchu a teploty. Napětí a průhyb se porovnají s přípustnými hodnotami a zobrazí se na přehledném tiskovém výstupu.

Klíčová slova